Bankový monitoring v stavebníctve

Bankový monitoring v stavebníctve slúži hlavne pre banky. Hlavnou úlohou je pravidelne kontrolovať progres na stavbe ako celku, poskytnúť banke reálnu predstavu a rozostavanosti stavby, prestavanosti financií, sumarizácii faktúr a nákladov. Odsúhlasuje uvoľnenia ďalších finančných prostriedkov z banky pre klienta za účelom ďalšieho financovania postupu výstavby. Výstup prác je správa bankového monitoringu v intervaloch, ktorý sa dohodne zmluvne. 

Hlavný prínos bankového monitoringu:

  • prehľad a potvrdenie o prestavanosti investovaných finančných prostriedkov
  • prehľad o získaných stavebných povoleniach, vyjadreniach od úradov a dotknutých účastníkov stavebného konania
  • základné informácie o projekte ako celku
  • fotodokumentácia aktuálneho stavu
  • potvrdenie o kvalite vyhotovených prác
  • prehľad o súlade stavebných prác s časovým harmonogramom
  • skonštatovanie dosiahnutia jednotlivých stavebných míľnikov