Bankový monitoring v stavebníctve

Ak ste developer a plánujete financovanie projektu bankovým úverom, tak banka bude od Vás požadovať správu bankového experta (ak to zmluva neurčuje inak). Bankovú správu si objednáva zväčša developer pre banku ako doklad na uvoľnenie finančných prostriedkov počas výstavby objektu. Služba bankového monitoringu obsahuje:

  • opis investičného zámeru, technické údaje objektu, analýzu zmluvných podmienok, potvrdenie úverových podmienok, kontrolu záruky a poistenia, prehľad plánovaných a aktuálanych nákladov - hard costs a soft costs, prestavanosť prác, kontrolu súpisu prác, kontrolu kvality prác, kontrolu vydaných povolení a vyjadrení od orgánov činných v stavebnom konaní, časovú analýzu, zhodnotenie atď.)

Hlavný prínos bankového monitoringu:

  • prehľad a potvrdenie o prestavanosti investovaných finančných prostriedkov
  • prehľad možných rizík projektu
  • prehľad o získaných stavebných povoleniach, vyjadreniach od úradov a dotknutých účastníkov stavebného konania
  • základné informácie o projekte ako celku
  • fotodokumentácia projektu počas celej doby výstavby
  • potvrdenie o kvalite vyhotovených prác
  • prehľad o súlade stavebných prác s časovým harmonogramom
  • skonštatovanie dosiahnutia jednotlivých stavebných míľnikov
  • správa slúži ako podklad pre bankové plnenie úveru