Čistenie vetracích potrubí


           Je známe, že človek vydrží bez vzduchu 3 až 5 minút. Na základe toho považujeme vzduch, ktorý dýchame, za elementárnu potrebu. Práve preto všetci chceme mať okolo seba čistý a kvalitný vzduch. Jedným zo spôsobov prívodu a odvodu vzduchu (hlavne v bytových domoch) je vzduchotechnické (VZT) potrubie. Vzduch do miestností a z miestností, kde nie sú okná (hlavne kúpeľne, ale i kuchyne) sa dostáva cez vetracie otvory spomínaným VZT potrubím. V takomto potrubí nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak vzniku baktérií a húb, ktoré sa dostávajú do bytov.

Vetracie potrubia v panelových domoch sú bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť až do kritických rozmerov. Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, dokonca aj na zdravie obyvateľov. Špinavé ventilačné potrubie zároveň predstavuje riziko požiaru, keďže tieto usadeniny sú horľavé.


Ako sa realizuje čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí


1. Revízia súčasného stavu

                  - pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia,    
                  - vyhotoví sa záznam.


                  2. Čistenie
                  -   suché čistenie rotačnými kefami (pre horizontálne aj vertikálne potrubia),   
                  -   nečistoty sú odsávané výkonným ventilátorom do zberného vaku, 
                  -   vyhotoví sa záznam aj po čistení a odovzdá sa zákazníkovi ako dôkaz.

3. Dezinfekcia

- hmlovou tryskou sa nanesie na povrch potrubia po celej dĺžke vrstva dezinfekcie (dezinfekcia Sanosil - netoxická, ekologicky aj biologicky odbúrateľná, bez zápachu a škodlivého účinku).

VZT potrubie pred čistením
VZT potrubie pred čistením
VZT potrubie po čistení
VZT potrubie po čistení
VZT potrubie pred čistením
VZT potrubie pred čistením
VZT potrubie po čistení
VZT potrubie po čistení


V spolupráci s čistiacou firmou Delphia poskytujeme profesionálne čistenie odvetrávacích šácht na odstránenie nečistôt a prachu z celého ventilačného systému.

Cena za čistenie a dezinfekciu je o 80% nižšia ako bežná výmena vetracej šachty.

Nečakajte, kým to niekto vyrieši za Vás, buďte proaktívny a chopte sa iniciatívy - oslovte správcu Vášho bytového domu s požiadavkou vyčistenia odvetrávacích šácht ešte dnes.