Projekčná činnosť

Či už ste developer alebo si len túžite postaviť svoj vysnívaný dom, pred realizáciou svojej stavby potrebujete projektovú dokumentáciu. 

Správne vyhotovená projektová dokumentácia Vám počas výstavby ušetrí veľa času, financií a nervov. Preto je potrebné nepodceniť prípravnú fázu pred samotnou výstavbou a dať si vyhotoviť kvalitný projekt. Na tvorbe projektu Vášho rodinného domu či inej pozemnej stavby sa vždy podieľa náš tím odborníkov a súlad všetkých činností a profesií kontroluje hlavný inžinier projektu. To je jeden z dôvodov, prečo si nás za partnera zvolilo viacero developerov a stavebníkov. 

U nás dostanete garanciu profesionálneho prístupu a poradenstva pre každú časť Vášho projektu.

Naša firma pre Vás zabezpečí:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie aj s profesiami pre všetky druhy novostavieb, rekonštrukcií a modernizácií objektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie práce, zameranie skutkového stavu stavby
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby, resp. ohlásenie stavebných úprav
  • vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením a dokumentácie skutočného realizovania stavby po jej realizácii
  • vypracovanie architektonickej štúdie, zastavovacej štúdie a vizualizácie stavieb
  • vyhotovenie výkresu koordinačnej situácie stavby s osadením daného objektu na konkrétny pozemok a napojením na inžinierske siete (napr. pri typových projektoch)
  • predaj typových projektov a katalógových rodinných domov
  • vypracovanie projektovej dokumentácie statiky, protipožiarneho zabezpečenia stavby, zdravotechniky, plynoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovania, fotovoltaiky a rekuperácie, výkaz výmer
  • vypracovanie projektov prípojok inžinierskych sietí (vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, plynové prípojky)
  • vypracovanie projektu organizácie výstavby (POV)