Energetický audit pre fondy a dotácie


Chystáte sa zapojiť do výzvy o nenávratný finančný príspevok?

Ak sa Vaša obec plánuje zapojiť do výzvy o nenávratný finančný príspevok, súčasťou žiadosti o získanie takejto dotácie je vždy aj energetický audit pre účely výzvy a projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Máte už schválenú žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)?

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom monitoringu energií po realizácii náprav alebo reauditu obnovenej budovy.

V prípade prebiehajúcej výzvy Vás budeme informovať o možnostiach získania NFP pomocou energetického auditu.

Aktuálna výzva: PRIPRAVUJEME