Blog ARNEA

Energetický certifikát rodinného domu je v mnohých prípadoch povinný. Vybaviť si ho musíte pred kolaudáciou novostavby, pri významnejšej rekonštrukcii, predaji alebo prenájme. Avšak, podstatný nie je len pre úrady. Zaujímavé informácie vie priniesť aj vám, ako majiteľovi nehnuteľnosti.

Na to, aby mohla byť novostavba skolaudovaná, je potrebné mať vypracovaný energetický certifikát. Avšak, myslieť by ste na neho mali ešte pred tým, ako vôbec začnete stavať. Čo všetko brať do úvahy?