Blog ARNEA

Na to, aby mohla byť novostavba skolaudovaná, je potrebné mať vypracovaný energetický certifikát. Avšak, myslieť by ste na neho mali ešte pred tým, ako vôbec začnete stavať. Čo všetko brať do úvahy?

Je známe, že človek vydrží bez vzduchu 3 až 5 minút. Na základe toho považujeme vzduch, ktorý dýchame, za elementárnu potrebu. Práve preto všetci chceme mať okolo seba čistý a kvalitný vzduch. Jedným zo spôsobov prívodu a odvodu vzduchu (hlavne v bytových domoch) je vzduchotechnické (VZT) potrubie. Vzduch do miestností a z miestností, kde nie sú...

Dnes je veľký dôraz kladený na budovy s čo najlepšou energetickou hospodárnosťou. Tieto požiadavky sú kladené na stavby investorom, stavebným úradom, úpravami slovenských noriem, ale aj Európskou úniou. Preto by mal mať nie len každý projektant a zhotoviteľ, ale aj bežný investor predstavu o tom, aké má možnosti pri výbere svojej budúcej budovy....