Blog ARNEA

Je známe, že človek vydrží bez vzduchu 3 až 5 minút. Na základe toho považujeme vzduch, ktorý dýchame, za elementárnu potrebu. Práve preto všetci chceme mať okolo seba čistý a kvalitný vzduch. Jedným zo spôsobov prívodu a odvodu vzduchu (hlavne v bytových domoch) je vzduchotechnické (VZT) potrubie. Vzduch do miestností a z miestností, kde nie sú...

Dnes je veľký dôraz kladený na budovy s čo najlepšou energetickou hospodárnosťou. Tieto požiadavky sú kladené na stavby investorom, stavebným úradom, úpravami slovenských noriem, ale aj Európskou úniou. Preto by mal mať nie len každý projektant a zhotoviteľ, ale aj bežný investor predstavu o tom, aké má možnosti pri výbere svojej budúcej budovy....