Energetický certifikát

Kolaudujete? Prenajímate? Predávate nehnuteľnosť? 

Potom sa energetickému certifikátu nevyhnete.

Podľa súčasne platnej legislatívy je energetický certifikát (EC) povinný:

  • pri predaji budovy / bytu
  • prenájme budovy / bytu
  • pri dokončení novej budovy
  • pri významnej obnove už existujúcej budovy

Má energetický certifikát aj praktický význam?

Odpoveď je áno, nakoľko sa jedná o čo najreálnejšie vyjadrenie spotreby energie v objekte, čo umožní mať prehľad Vám, aké faktúry za energie môžete očakávať, ale rovnako aj  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré vedie štatistiku o certifikovaných budovách a ich zatriedení.

Pokiaľ by budova nespĺňala legislatívne požiadavky, pomocou návrhu opatrení sa EC stáva prostriedkom na dosiahnutie úspor energie. Náš pravidelne školený tím odborníkov Vám dokáže navrhnúť optimálne riešenia, ktoré Vám znížia spotrebu energie a vyriešia problémy so splnením požiadaviek na zatriedenie do energetických tried.

Aký je teda zmysel certifikácie?

Okrem spomenutého vyjadrenia spotreby energií využívaných v budove na vykurovanie a prípravu teplej vody a následného stanovenia úsporných opatrení je energetická certifikácia nástrojom na udržanie cien nehnuteľností na realitnom trhu. Nakoľko sa čoraz viac ľudí zaujíma o energetickú náročnosť domov a bytov, sú developeri nútení už od projektovej fázy rozmýšľať nad týmto aspektom a stavať kvalitnejšie a energeticky úspornejšie stavby. Rovnako pri kúpe staršej nehnuteľnosti si každý dobre zváži, či preňho budúce náklady na energie nebudú príliš vysoké.

Ďalším nesporným dôvodom, prečo je vyčísľovanie spotrieb energie v budovách také dôležité, je šetrenie životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Z toho dôvodu je globálnym ukazovateľom, čiže najdôležitejším parametrom, ktorý stavebný úrad pri energetický certifikát kontroluje, zatriedenie primárnej energie do tried A0 - G. Primárna energia je, laicky povedané, určená z reálnej potreby energie v budove so zohľadnením strát celého energetického reťazca (napríklad straty na dopravu, ťažbu alebo spracovanie energetického nosiča). 

Podľa akého zákona je energetický certifikát povinný?

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, vykonávaný vyhláškou 324/2016 Z.z. Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. 

Čo potrebujeme na vypracovanie EC a koľko to trvá?

Potrebujeme hlavne projekty súčasného stavu, fotky a vyplnený dotazník s nevyhnutnými informáciami. Pokiaľ toto všetko zašlete mailom, prípadne poštou, viete mať energetický certifikát vo svojich rukách do niekoľkých pracovných dní. Takýto spôsob bez osobnej obhliadky je osvedčený a efektívny, výrazne šetrí čas a čas sú peniaze :) 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, S KTORÝMI SA STRETÁVAME A NAŠE ODPOVEDE:

Hrozí mi niečo, pokiaľ nemám energetický certifikát budovy alebo bytu?

Riskujete pokutu 500 - 3000 eur od Štátnej energetickej inšpekcie, ktorá je oprávnená uložiť pokutu vlastníkovi budovy/bytu, aj opakovane. 


Prečo je podlahová plocha v energetickom certifikáte iná ako tá uvedená v projekte?

Podlahová plocha uvedená v energetickom certifikáte je v skutočnosti merná plocha objektu (podlahová plocha určená z vonkajších rozmerov, vrátane stien a priečok).

Môže môj dom vychádzať do A1, keď mám elektrické kúrenie? 

Zatriedenie závisí od viacerých faktorov, ale s veľmi vysokou pravdepodobnosťou bude odpoveď nie

V prípade využívania elektrickej energie na kúrenie/ohrev vody je vo väčšine prípadov potrebné doplniť do objektu aj obnoviteľné zdroje energie. Tento fakt je spôsobený vysokým faktorom primárnej energie, ktorý elektrine prislúcha. 

Vybrané referencie

Hala Punch a ZF Detva

Bytový dom Brezno

Polyfunkčná budova Bratislava Ružinov

Administratívna budova Orovnica

Rodinný dom Limbach

V prípade záväznej objednávky a následného zrušenia objednávky v štádiu rozpracovanosti Vám bude účtovaný storno poplatok 80% z celkovej ceny diela