Vybrané referencie:

Ukážky z vybraných projektov:

  • POV Discovery Tower Bratislava
  • POV Vančurova Trnava
  • POV Gejzu Dusíka Trnava
  • POV Dvor A, B, C a D na Hospodárskej ulici v Trnave
  • Domov dôchodcov - Hodruša Hámre
  • Telocvičňa - Nitra
  • Projekty rodinných domov - novostavby a rekonštrukcie; murované stavby a drevostavby
  • Projekty skutkového stavu a projekty zmeny stavby pred dokončením
  • Developerské projekty - zastavovacie štúdie RD atď.
  • Nízkoenergetické domy a domy s nulovou potrebou energie