Čo je to energetický audit a kedy si ho musíte nechať vypracovať?

14.01.2023

Energetický audit spočíva v analýze energetickej efektívnosti nehnuteľnosti. Na základe nej sa následne stanovujú investičné náklady a opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu hospodárnosti. Pre koho je povinný a kedy si ho nechať vypracovať?

Téma energetických auditov je dôležitá predovšetkým pre veľké podniky, ktoré majú ročný obrat viac ako 50 miliónov eur, viac než 250 zamestnancov a ročnú súvahu vyššiu ako 43 miliónov eur. Tie si musia podľa zákona platného od 1. decembra 2014 zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za 4 roky. V opačnom prípade im hrozí pokuta.

Kedy je energetický audit potrebný aj pre menšie spoločnosti?

Mikro-podniky, malé a stredné podniky zo zákona nemajú povinnosť na pravidelnej báze podstupovať energetický audit. Avšak, musia si ho zabezpečiť v prípade, že budú žiadať o podporu z verejných zdrojov alebo programov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Energetický audit si však môžete nechať vypracovať aj dobrovoľne, pokiaľ chcete mať prehľad o tom, kde dochádza k stratám a čo môžete spraviť pre to, aby bola vaša nehnuteľnosť energeticky hospodárna.

Energetický audit rozvodov

Špecifickou kategóriou je energetický audit rozvodov. Podľa najnovších zákonov musia vlastníci budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2, ktorá využíva ústredné teplovodné kúrenie alebo spoločnú prípravu vody, vybaviť rozvody tepelnou izoláciou.

Energetický audit rozvodov si musíte nechať vypracovať v prípade, ak ste realizovali výmenu či rekonštrukciu rozvodov teplej vody alebo tepla pred termínom, kedy začala platiť vyhláška č. 14/2016 Z. z. MH zo dňa 7. 12. 2015. V rámci auditu sa preverí stav rozvodov a navrhne rozpočet na investíciu, pokiaľ bude potrebná.

Audit pre účely dotácie

Energetický audit je obvykle nevyhnutným dokladom v prípade, že žiadate o nenávratný finančný príspevok. Prikladá sa k žiadostiam ako súčasť projektovej dokumentácie.

Potrebujete vypracovať energetický audit rýchlo, kvalitne a bez starostí? Neváhajte nás kontaktovať! V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti, radi vám poradíme a pomôžeme navrhnúť optimálne riešenie.