Obnovte svoj rodinný dom vďaka dotáciám od štátu: Čo musíte spĺňať?

03.11.2022

15. októbra 2022 sa spustil projekt obnovy rodinných domov, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V rámci neho môžete ako majiteľ staršej nehnuteľnosti získať dotáciu vo výške až 19 000 €. Čo by ste o tejto príležitosti mali vedieť?

Staršie rodinné domy sú spojené s viacerými negatívami. Kvôli horšej alebo chýbajúcej izolácii spotrebuje viac energie na ich vykúrenie či vychladenie, v dôsledku čoho sú vaše náklady zbytočne vysoké. Nadmerná spotreba sa zároveň odráža aj na väčšom množstve vyprodukovaných emisií CO2. Teda, narastá záťaž na životné prostredie.

Práve preto sa štát rozhodol podporiť rekonštrukciu starších rodinných domov, čím sa snaží prispieť k vyššej kvalite života na Slovensku a k znižovaniu emisií.

Kto môže získať dotáciu na obnovu domu?

Štát na podporu rekonštrukcie starších domov vyčlenil balík 528 miliónov eur, ktorý je určený až pre 30 000 nehnuteľností. Pokiaľ budete spĺňať niekoľko základných podmienok, k dotácii sa pomerne jednoducho môžete dostať aj vy.

Rozdelenie žiadateľov do skupín

V rámci projektu obnovy domov sú žiadatelia o dotáciu rozdelení do dvoch skupín. Maximálna výška dotácie závisí od toho, do ktorej kategórie patríte.

1. skupinu predstavujú žiadatelia žijúci v 4- a viacdetnej rodine, prípadne rodičia dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou je, že všetky deti musia mať trvalé bydlisko v dome, ktorý chcete rekonštruovať. Ak vďaka obnove domu ušetríte aspoň 30 % primárnej energie, môžete získať dotáciu až 18 000 €, ktorá bude vo výške 95 % oprávnených nákladov na rekonštrukciu.

2. skupinu tvoria žiadatelia, ktorí nemajú 4 a viac detí alebo potomka so zdravotným postihnutím. Dotáciu vo výške 14 000 € môžete získať v prípade, že vďaka obnove ušetríte 30 - 60 % primárnej energie. Pokiaľ by ste chceli získať najvyššiu dotáciu 19 000 €, obnovou musíte ušetriť viac než 60 % primárnej energie, pričom výška dotácie bude predstavovať 60 % všetkých oprávnených nákladov na rekonštrukciu.

                                            Zdroj: istockphoto.com

Viacero tried opatrení

Existuje viacero spôsobov, ako môžete obnoviť svoj dom, aby ste znížili spotrebu primárnej energie. Jednotlivé opatrenia, ktoré je možné využiť v rámci plánu obnovy, sa delia do niekoľkých kategórií.

Opatrenia triedy A pozostávajú napríklad zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia podláh a stropu, prípadne výmeny otvorových konštrukcií.

Opatrenia triedy B1 sú tvorené inštaláciou nového kotla, tepelného čerpadla, rekuperácie, solárnych kolektorov, prípadne fotovoltaického systému.

Opatrenia triedy B2 zahŕňajú zelenú strechu.

Opatrenia triedy B3 predstavuje akumulačná nádrž na dažďovú vodu.

Opatrenia triedy B4 sú tvorené inštaláciou tieniacej techniky.

Opatrenia triedy B5 pozostávajú z odstraňovania toxického azbestu z nehnuteľnosti a jej okolia.

Ďalšie podmienky pridelenia dotácie

Aby ste mohli získať dotáciu, musíte dodržať pomer jednotlivých opatrení. Napríklad, súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom opatrenia z tejto skupiny musia predstavovať aspoň 50 % všetkých oprávnených nákladov. Opatrenia skupín B sú voliteľné. Platí však, že opatrenia kategórií B3 a B5 nemôžu kumulatívne prekročiť 10 % všetkých oprávnených výdavkov.

Dotácie na obnovu nehnuteľnosti sú prideľované spätne. To znamená, že obnovu musíte financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru z banky. Keď je rekonštrukcia hotová, môžete požiadať o dotáciu. Po jej schválení Vám budú financie od štátu pripísané na Váš účet.

Máte ďalšie otázky k dotáciám z Plánu obnovy a potrebujete pomoc odborníkov? Neváhajte nás kontaktovať a využite naše komplexné služby!