DETEKČNÁ VODIVÁ FÓLIA

Pre profesionálov, ale aj domácich kutilov 

Pôvodná cena: 180€ s DPH

Uvádzacia cena : 160,00€ bez DPH / 1rolka (80m2) t.j. 2,00€/m2 

Základné informácie:

Vodivá detekčná vrstva je určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky HVET.

Používa sa v plochých strechách a inštaluje sa pod povlakovú krytinu.

Strecha bez fólie CONTROFOIL:

  • kontrola celistvosti povlakovej krytiny je ovplyvnená dostupnosťou el. prúdu pod krytinou

  • v prípade suchého stavu materiálov pod povlakovou krytinou nie je možné vykonať kvalitnú detekciu celistvosti

  • identifikované sú len porušenia, cez, ktoré sa dostalo do skladby značné množstvo vody a vzniknutá vlhkosť vytvára vodivý stav pre el. prúd 

Strecha so zabudovanou fóliou CONTROFOIL:

  • vysoko presná a kvalitná kontrola celistvosti povlakovej krytiny s odhalením všetkých netesností

  • možnosť kontroly celistvosti ihneď po dokončení strechy, pred zaštrkovaním, resp. inštaláciou ďalších vrstiev nad povlakovú krytinu

  • protokol o skúške celistvosti pri odovzdaní strechy pred nástupom iných pracovníkov

Balenie: 1 rolka = 80 m2 (+-0,5m2). Objednať je možné len celé balenie t.j. rolku.

Cena : 160,00€ bez DPH / 1rolka (80m2) t.j. 2,00€/m2Dôvod použitia:

Problematika zatekania plochých striech a následná detekcia vytvára stále otázky ako tomuto problému predchádzať a ako tento problém kvalitne a rýchlo odhaliť. Prieskum urobený v rokoch 2013-2016, ktorý bol vykonaný na stovke striech v rámci Slovenskej republiky, ukázal nasledovné zistenia. Z hľadiska detekcie zatekania sa problém dotýka viac existujúcich striech ako striech nových (40 % nové strechy a 60 % existujúce strechy). Bohužiaľ problém zatekania nových striech vzniká často už tesne po dokončení strechy. Strechy kde sa počas realizácie pohybuje viacero pracovníkov rôznych profesií majú až o 58 % väčšie riziko porušenia povlakovej krytiny. Častým dôvodom porušenia krytiny je pohyb pracovníkov inej profesie, ktorí poškodia niekedy veľmi kvalitne a správne realizovanú povlakovú krytinu plochej strechy.


Princíp použitia:

Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania. 

*červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť el. prúdu pod povlakovou krytinou

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL je nutné všade tam, kde sa vyžaduje kontrola povlakovej krytiny iskrovou skúškou HVET a samotný podklad pod krytinou (napr. EPS polystyrén, minerálna vlna, separačná geotextília alebo pôvodná krytina) je nevodivý pre elektrický prúd.