Energetické certifikáty budov: Toto by ste o nich mali vedieť

14.01.2023

O energetických certifikátoch budov sa dnes hovorí čoraz častejšie. Na čo vlastne slúžia, kedy ich potrebujete aj vy, ako ich môžete získať a akú majú platnosť? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré je dobré poznať.

Energetický certifikát je dokument, ktorý hovorí o energetickej hospodárnosti budovy. Objekty radí do tried od A0 po G, pričom A0 označuje mimoriadne úsporné nehnuteľnosti, G veľmi nehospodárne. Jeho účelom je vyjadriť, do akej miery je budova šetrná k životnému prostrediu a aké má prevádzkové náklady.

To, do akej kategórie bude daná nehnuteľnosť patriť, predurčuje množstvo primárnej energie, ktoré je spotrebované pri prevádzke - kúrení, svietení, ohrievaní teplej vody či vetraní. Na hodnotenie má vplyv aj to, aký zdroj energie využívate. Prilepšiť dokážu najmä obnoviteľné zdroje energie.

Pre koho je povinný energetický certifikát?

Zo zákona je energetický certifikát povinný pre každú novostavbu alebo významne rekonštruovanú nehnuteľnosť, ktorá bola skolaudovaná od 1. januára 2008. Ako majiteľ nehnuteľnosti si ho musíte vybaviť tiež v prípade, že sa ju chystáte predávať alebo prenajímať.

Na nové nehnuteľnosti sa vzťahujú najprísnejšie kritériá. Od 1. januára 2021 totiž už všetky novostavby musia spadať do energetickej triedy A0.

Kedy si vybaviť energetický certifikát?

Ak staviate novú nehnuteľnosť, energetický certifikát je jedným zo základných dokumentov potrebných ku kolaudácii. Vypracovať si ho necháte až po tom, ako je stavba vyhotovená a pripravená na kolaudáciu. Prvotné energetické zhodnotenie projektu však musíte mať vypracované ešte pred tým, ako požiadate o stavebné povolenie.

Pokiaľ idete predávať alebo prenajímať nehnuteľnosť, kupujúci má nárok získať od vás energetický certifikát budovy. Preto by ste si ho mali nechať vypracovať ku dňu podpisu kúpno-predajnej alebo nájomnej zmluvy.

Získanie energetického certifikátu

Energetický certifikát vám môžu vystaviť len odborne spôsobilé osoby alebo firmy. Ak máte záujem o jeho vypracovanie, môžete sa obrátiť na nás. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti a v prípade akýchkoľvek nejasností vám radi poradíme.

Na vypracovanie energetického certifikátu je vo všeobecnosti potrebná výkresová dokumentácia stavby spolu so zoznamom použitých materiálov a zariadení v nehnuteľnosti. Naviac je nutné vykonať obhliadku už postavenej nehnuteľnosti alebo fotografií. Pokiaľ sa rozhodnete pre energetický certifikát od nás, stačí vyplniť dotazník s potrebnými informáciami a priložiť k nemu fotky. Šetríme tak váš čas.

Vypracovanie certifikátu trvá obvykle len niekoľko dní, takže sa nemusíte obávať dlhej čakacej lehoty. Platnosť je maximálne 10 rokov. Pokiaľ však objekt budete významnejšie rekonštruovať, musíte si nechať vyhotoviť nový certifikát.